Hlavní stránka

aktivni-uhli

AKTIVNÍ UHLÍ

SILCARBON SC40

Aktivní uhlí má daleko širší využití, než si jen můžete pomyslet. Díky tomu má mnoho různých podob, které pomáhají a samozřejmě jsou poté přínosným materiálem.

Aktivní uhlí Silcarbon SC40

Bioplyny jako takové obsahují určité množství sulfanu, ten se pohybuje v rozmezí 0,05 – 5 %. Problém je, že při spalování oxiduje na korozivní oxidy síry. Postupně zde vzniká reakce a objevuje se kyselina sírová.

Tu zrovna nikdo nevyhledává, jelikož má za následek korozi plynových motorů a dalšího zařízení. Bohužel to logicky snižuje životnost součástek a tak je třeba tomu nějakým způsobem zabránit. V tomto případě pomůže aktivní uhlí SILCARBON SC40, které je přeborníkem v systémech lakování a odsíření bioplynu.

Aktivní uhlí má daleko širší využití, než si jen můžete pomyslet. Díky tomu má mnoho různých podob, které pomáhají a samozřejmě jsou poté přínosným materiálem.

Příklady použití

bioplynové stanice
lakování, v lakovacích boxech
digestoře, filtry filtrovacích hrnců
úprava pitné vody
odbarvování kapalin
zachycování těkavých látek

Práškový silcarbon

Jedná se o práškové aktivní uhlí, které se používá k čištění kapalin. Setkat se s ním můžete v potravinářském, farmaceutickém nebo chemickém průmyslu, ale rovněž jeho působení lze zaznamenat při úpravě vody nebo v lakovnách.

Podle velikosti pórů lze práškový silikon ještě rozdělit do dvou typů:

 • TH90 – mikropórovité aktivní uhlí, které je jako nosič katalyzátoru, setkat se s ním můžete na místech kde se prování galvanické pokovování. Většinou se používá na adsorpci mikroznečišťujících látek.
 • CW20 – širokopórovité aktivní uhlí, které se používá hlavně k adsorpci velkých molekul při odbarvení. Samozřejmě má i další využití.

Aktivní uhlí může mít podobu válečků neboli granulek. I v tomto případě má své důležité poslání a to na různých místech, kde odvádí skvělou práci.

Granulovaný silcarbon

Granulované uhlí se především uplatňuje u filtrace a ventilace vzduchů či plynů. Záleží na jeho typu a rozdělení podle svého průměru. Díky tomu se dá použít na různých místech, kde bude efektivní.

 • K48S – tento granulovaný silikon je velmi často používaný v akvaristice, kde filtruje vodu a zbavuje jí tak nečistot, bakterií a i dalších složek.
 • K835 – má velmi úzkou spojitost s kanalizací a čistotou vody.
 • K814 – stejné využití jako K835, jen s tím rozdílem, že je určen i pro galvanické pokovování.
 • C46 – je určen k filtrování odpadního vzduchu. Mezi toxické látky patří rozpouštědla a tento typ granulovaného silikonu je skutečně osvědčenou metodou, jak je odstranit.

Peletky aktivního uhlí nejsou moc velké, jejich průměr dosahuje velikosti nejvíce 4 mm. Nicméně si velmi dobře poradí se zachycením různých nežádoucích látek.

Peletizovaný silcarbon

Ideální je například pro adsorpci organických látek, ale také si skvěle poradí se zápachem z odpadního vzduchu. Opět je v nabídce několik možností, které pomohou vybrat odpovídající typ.

 • SIL15 – ideální pro úpravu akvarijní vody, případně vše co souvisí s čištěním pitné vody, ale rovněž skvěle zachytí tabákový kouř a uplatnění nalezne rovněž při galvanickém pokovování.
 • SIL40 – je skvělý čištění odpadního vzduchu.
 • SC40 – rovněž ideální pro čištění odpadního vzduchu, ale má daleko širší záběr na rozpouštědla a bioplyny.
 • SC44 – peletizovaný silikon se postará o rozpouštědla, ale i o katalyzátor.

Impregnované aktivní uhlí je určené pro čištění odpadního vzduchu, případně vody. Předně tam, kde nežádoucí látky nelze odstranit běžným aktivním uhlím.

Impregnovaný silcarbon

Toxické látky ve vzduchu jsou většinou anorganické nebo vysoce těkavé, které mohou být samozřejmě jedovaté i při nižší koncentraci. Zde pomůže jedině aktivní uhlí, které je impregnované pro příslušné složky. Za pomoci chemické reakce jsou poté kontaminující látky odstraněny. Nabízí se hlavní nabídky.

 • ­AG03 – používá se pro úpravu pitné vody a je impregnovaný stříbrem. To brání mikrobiální kontaminaci aktivního uhlí.
 • J42 – v tomto případě impregnací je jodid a impregnovaný silikon své využití nalezne při odstranění sulfanu z bioplynu.

Metody aplikace

Granulované aktivní uhlí se používá v pevném loži ve filtru.
Kontaminovaný vzduch proudí skrze lože s aktivním uhlím v jednom směru
(obvykle směrem nahoru).

 

Kritéria pro lože filtru:
průtok: 0,1 až 0,5 m/s
kontaktní doba: cca 0,1 – 0,5 s
výška pevného lože: alespoň 0,5 m, obvykle 1 -3 m
Průtokový odpor závisí na průměru pelet aktivního uhlí a lineární rychlosti proudění.

DÁLE NABÍZÍME