Hlavní stránka

aktivni-uhli

AKTIVNÍ UHLÍ

SILCARBON SC40

V systémech lakování a odsíření bioplynu

Granulované aktivní uhlí o průměru 0,8 – 4 mm používané pro čištění odpadních vod, chemikálií, vzduchu, plynů, a akvarijní vody.

ZVYŠUJE ŽIVOTNOST

Typické zastoupení sulfanu v bioplynech se zpravidla pohybuje od 0,05-5%.
Při spalování však sulfan oxiduje na korozivní oxidy síry a právě tyto oxidy síry reagují s kondenzátem, což má za následek chemickou reakci při níž vzniká kyselina sírová.

Ta způsobuje závažnou korozi plynových motorů a pomocných zařízení, čímz se snižuje jejich životnost až o několik let!

Snižování životnosti je samozřejmě nežádoucí jev a právě zde přichází na řadu aktivní uhlí neboť právě pomocí této látky se dosahuje velmi nízkých koncentrací sulfanu v bioplynech.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

V mnoha průmyslových procesech jsou emitovány toxické plynné nečistoty. Obecně platí, že tyto látky by neměly být uvolněny. Většina z toxických znečišťujících látek v odpadním vzduchu jsou rozpouštědla, která jsou potřebná pro výrobu spotřebního zboží.
Pro odstranění a oddělení těchto rozpouštědel (většinou uhlovodíky a chlorované uhlovodíky) se používá aktivní uhlí. V závislosti na výchozí koncentraci znečišťujících látek se používá jednorázové aktivní uhlí nebo je použito aktivní uhlí, které může být regenerováno a rozpouštědlo znova použito.

Použití

bioplynové stanice lakování, v lakovacích boxech
digestoře, filtry filtrovacích hrnců úprava pitné vody
odbarvování kapalin zachycování těkavých látek

Metody aplikace

Granulované aktivní uhlí se používá v pevném loži ve filtru.
Kontaminovaný vzduch proudí skrze lože s aktivním uhlím v jednom směru
(obvykle směrem nahoru).

 

Kritéria pro lože filtru:
průtok: 0,1 až 0,5 m/s
kontaktní doba: cca 0,1 – 0,5 s
výška pevného lože: alespoň 0,5 m, obvykle 1 -3 m
Průtokový odpor závisí na průměru pelet aktivního uhlí a lineární rychlosti proudění.

NAŠE NABÍDKA

Kvalita & odbornost

Firma Industry-Filter dodává svým klientům kvalitní filtrace již 22 let.
Má ve své nabídce veškeré typy filtrací od průmyslových provozů, přes medicínské laboratoře až po lakovny. V nabídce nechybí ani aktivní uhlí vč. možnosti regenerace či reaktivace.

aktivni-uhli-2

AKTIVNÍ
UHLÍ

Nabízené balení netto
25kg pytle

Nabízené balení netto
50kg pytle

aktivni-uhli-2

REGENERACE
AKT. UHLÍ

Efektivní a ekonomická
regenerace

Aplikace metody
termické desorpce

aktivni-uhli-2

REAKTIVACE
AKT. UHLÍ

Doplnění aktivní složky
postupným zahříváním

Proces reaktivace
zahrnuje 4 kroky